Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Koronavaksine

Publisert

Kommunen mottek mange førespurnadar frå innbyggjarar vedkomande ynskje om endring av tidspunkt for vaksine dose 2. Tal vaksinedosar kommunen mottek per dato er nøye tilpassa dei som har fått tildelt time. Endring av oppsett time blir difor kun gjort dersom det er medisinske tilstandar som tilseier dette.