Apoteka har overteke tilbodet om koronavaksine i Kvinnherad.
Vaksineringa er eit samarbeid med kommunen, og vaksinen er GRATIS for alle.

Det er ønskjeleg at flest mogleg bestiller seg time på førehand;
 
Vitusapotek Husnes (v/Jysk): https://helseboka.app/b/s/3715447  eller telefon: 53 48 43 80
Vitusapotek Kvinnherad (v/Clas Ohlson): https://www.helseboka.app/b/s/3698159 eller telefon: 53 47 18 00

For koronavaksine til barn under 16 år må ein bestilla time på helsestasjonen, telefon 53 46 16 20

Har de koronarelaterte spørsmål er det mogleg å senda e-post til kommunen på: covid19@kvinnherad.kommune.no

Dose 4 og 5

Personar over 75 år som har fått 3 dosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskingsdose dersom ein sjølv ønskjer. Dose 4 kan ein få ved apoteka.

For personar med alvorleg svekka immunforsvar, grunna sjukdom eller bruk av immundempande medikament, kan få ein 5. dose med dokumentasjon frå spesialisthelsetenesta.

 

Her kan ein lesa informasjonsbrevet frå FHI

Intervall mellom koronavaksinar

  • Etter dose 1 må det gå 3 (Pfizer) eller 4 (moderna) veker før du kan ta dose 2.
  • Mellom dose 2 og oppfriskningsdosen (dose 3) må det gå 20 veker (4,5mnd).
  • Dei som er anbefalt 4 dose må vente til det er gått 3 mnd sidan dose 3.
  • Ein bør vente 3 mnd etter gjennomgått covid før ein tek neste vaksinedose.
  • Det bør gå minst ei veke mellom koronavaksinen og andre vaksinetypar.

Tal og statistikk

Her kan du lesa statistikk om koronavaksinasjon Kvinnherad: fhi.no/koronavaksinasjonsstatisikk