Apoteka på Husnes, (Vitusapotek Kvinnherad ved Clas Ohlson og Vitusapotek Husnes på senteret), kjem framleis til å ha timar for vaksinering.

Folkehelseinstituttet seier at dersom ein nyleg har hatt korona (Omikron), bør det gå minst 3 veker etter at du er frisk til du tek oppfriskingsdosen.

  • Alle i aldersgruppa over 18 år kan no få den fjerde oppfriskingsdosen
  • Ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Det er mogleg å få grunnvaksineringa enno (frå veke 50 og 4 veker fram), men den vil snart gå ut.

Vaksinering på apoteka

Apoteka har elles overteke tilbodet om koronavaksine i Kvinnherad.
Vaksineringa er eit samarbeid med kommunen, og vaksinen er GRATIS for alle.

Det er ønskjeleg at flest mogleg bestiller seg time på førehand her;
 
Vitusapotek Husnes (v/Jysk): https://helseboka.app/b/s/3715447 eller telefon: 53 48 43 80
Vitusapotek Kvinnherad (v/Clas Ohlson): https://helseboka.app/b/s/3993051/t  eller telefon: 53 47 18 00

For koronavaksine til barn under 16 år må ein bestilla time på helsestasjonen, telefon 53 46 16 20

 

Dose 4 og 5

Personar over 75 år som har fått 3 dosar og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få ein ny oppfriskingsdose dersom ein sjølv ønskjer. Dose 4 kan ein få ved apoteka.

For personar med alvorleg svekka immunforsvar, grunna sjukdom eller bruk av immundempande medikament, kan få ein 5. dose med dokumentasjon frå spesialisthelsetenesta.

 

Her kan ein lesa informasjonsbrevet frå FHI

Intervall mellom koronavaksinar

  • Etter dose 1 må det gå 3 (Pfizer) eller 4 (moderna) veker før du kan ta dose 2.
  • Mellom dose 2 og oppfriskningsdosen (dose 3) må det gå 20 veker (4,5mnd).
  • Dei som er anbefalt 4 dose må vente til det er gått 3 mnd sidan dose 3.
  • Det bør gå minst ei veke mellom koronavaksinen og andre vaksinetypar.

Tal og statistikk

Her kan du lesa statistikk om koronavaksinasjon Kvinnherad: fhi.no/koronavaksinasjonsstatisikk