Koronatelefonen for testing og vaksine er open måndag til fredag frå klokka 08:00 til 10:00 og frå klokka 13:00 til 14:30. Telefonen er betjent av ein sjukepleiar.

Koronavaksine: dersom du er i moderat risikogruppe over 45 år og ikkje har fått innkalling, eller om du av helsemessige/medisinske årsaker må endra eller avbestilla avtalt time.
Bestilling av vaksinetime kan ikkje ordnast via denne telefonen. Her finn du meir informasjon om koronavaksine: www.kvinnherad.kommune.no/koronavaksine

Telefonen er stengt på alle raude dagar.

Informasjon om testing og framgangsmåte

– Det er viktig at alle som no trur at dei kan vera smitta, eller har forkjølelsesliknande symptom, nyttar høve til å testa seg.

Lurer du på symptom på covid -19 ? Sjekk her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Koronatesting er gratis og prøvesvar får ein etter ca to dagar.

Ein oppmodar koronatesting for:

- Alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19

- Alle som kan ha blitt smitta med covid-19, anten som nærkontakt eller etter utanlandsreiser

Andre grupper kan testast etter vurdering av lege. Nokre gonger må ein ta testen ein gong til, men det er det legen som bestemmer.

Her kan ein lesa om testkriterie: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

Koronatelefonen nr. 908 60 166 er open måndag til fredag klokka 08:00-10:00 og klokka 13:30-14:30. Telefonen er betjent av ein sjukepleiar. 

Er du helsepersonell eller kritisk personell (brann/politi)  ber vi deg ringa med ein gong telefonen opnar om morgonen for å reservere test-tid same dag.

Slik går du fram:

  1. Ha klart personnummer og grunngjeving for kvifor du vil ta testen.
  2. Ring koronatelefonen og avtal time.
  3. Møt opp i teltet i bil presist til avtalt tid.
  4. Testen blir utført og merka med namn og personnummer. Denne blir så sendt til Haukeland.

Testing:

Slå av motoren på bilen når du står i teltet. 
Du vert testa medan du sit i bilen.
Testen vert teken i hals eller nase.
Dette er avhengig av tre forhold:

1. Kva testutstyr som er tilgjengelig

2. Den som testar skal bruke metoden den meistrar best då det gjev ei god prøve.

3. Anatomi og fysiske tilhøve hjå den som vert testa.

 

Har du brukar på helsenorge.no kan du få testresultat på sms eller e-post. (Les meir om dette her,)

Testar du positivt vil kommuneoverlegen ringa deg.

Er du under 12 år så kjem svaret på føresette si profil.


Du er i karantene til svaret ligg føre.

Du er sjølvsagt vidare i karantene til du er frisk.
 

Desse skal betala for testen: 

  •          Arbeidstakarar frå raude land som skal klarerast for arbeid i Noreg.
  •          Personar  som treng test før reise til andre land. (jobb, studie m.m)
  •          Personar som sjølv ønskjer test, men som ikkje har symptom eller som ikkje trur dei er smitta.

Prisen på ein test er kr. 1000,- 

Køyremønster:

Køyr inn frå Husnessida av teltet - to rekker heilt fram til teltet - ein frå kvar kø inn i teltet.

Syklande, gåande og moped forserar kø og blir prioritert først.

Kart over plassering koronatelt

Koronateltet er lokalisert ved rundkøyringa til Halsnøytunnelen. (Podlen)