Einingsleiar
Miann Eylegar
913 79 749

Hovudnummer
53 46 16 50

Telefonliste