Konsert

Vi ventar at nye søknadsfristar og retningsliner vil vere på plass i starten av juli.

Her kan du lese pressemeldinga frå Kulturdepartementet.