Kvinnherad kommunestyre vedtok 29.08.2019 ny kommunedelplan for omsorg, helse og sosial. Arbeidet med kommunedelplanen er gjennomført i samsvar med krav til kommuneplanprosess regulert i plan og bygningslova §§11-12 til 11-15, og krav til medverknad, høyring og offentleg ettersyn er ivareteke jf. §§ 5-1 og 5-2. Planen har status som tematisk kommunedelplan for fagområda omsorg, helse og sosial.

Her finn de plandokument, kunnskapsgrunnlag og analysar gjort i samband med planarbeidet samt særutskrift frå politisk behandling:

Kommunedelplan.pdf

Vedteken plan.pdf

Kunnskapsgrunnlag og analysar.pdf

Særutskrift.pdf