Ved rullering av handlingsprogram i kommunedelplanar, skal forslag til vedtak i kommunestyret gjerast offentleg minst 30 dagar før kommunestyret si behandling. Kommunestyret skal behandla framlegg til rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv den 29.11.2018.

Lenke til saka finn du her: http://innsyn.kvinnherad.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/Case?caseId=61624