Bustaden ligg på solkysten like nord for Alicante. Senteret har basseng ute, resepsjon og restaurant. For dei med behov er det mogleg å bestille heimesjukepleie medan ein er der. Det er også enkelte hjelpemiddel tilknytt leilegheita.

Tett på leilegheita ligg Alfas Oasis, eit ferie- og helsesenter med høve for å trening, symjing og tilbod om fysioterapi. Det er òg mange fine turar i nærområdet.
Leilegheita kan leigast av alle innbyggjarar i kommunen, men personar som reiser av helsemessige årsaker vert prioritert om det er ynskje om same periode. 

Meir informasjon og oversikt over ledige datoar finn du her