Som eit ledd i å skaffe tilpassa arbeidstrening og praksis til personar som står utanfor arbeidslivet, bidreg alle dei kommunale sektorane med tilbod om arbeid innanfor sitt område. Tilbodet passar til personar som sjølve kan møte opp på ein arbeidsplass og utføre sjølvstendig arbeid, åleine eller i samarbeid med andre. Oppgåver kan vere alt frå miljøarbeid på institusjonar (høgt lesing, matlaging, gå turar, sosialt arbeid) til plenklypping i regi av tekniske tenester. 

Ta kontakt med din rettleiar i NAV.

Kontakt