Vestland fylkeskommune logo.PNG

Karriererettleiing for nye moglegheiter

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom. Vi har erfart at vi kan gjera ein viktig forskjell for menneske når dei skal sjå etter nye moglegheiter, og utforska nye val.

Vi hjelper gjerne når du

• Må eller vil finna ny jobb
• Skal søkja etter ny jobb
• Tykkjer det er vanskeleg å orientera deg i arbeidsmarknad, eller utdanningssystem
• Er på kva du kan bruka kompetansen din til
• Har mista motivasjon i høve til jobb eller utdanning
• Skal du søkja høgare utdanning, eller vidareutdanne deg
• Treng påfyll av ny kompetanse, men er usikker på kvar og korleis du skal gjera det?

Du kan bestilla deg time her 
Fyll ut bestillingsskjema, så får du ein rettleiingstime som passar for deg.

Besøksadresse:
Vabakkjen 6 (Verket, 3. etasje).

Tlf: 408 06 302
Tlf: 409 16 242

Vestlandfylke si heimeside finn du her.