Vestland fylkeskommune logo.PNG

Vi hjelper gjerne når du

• Må eller vil finna ny jobb
• Skal søkja etter ny jobb
• Tykkjer det er vanskeleg å orientera deg i arbeidsmarknad, eller utdanningssystem
• Er på kva du kan bruka kompetansen din til
• Har mista motivasjon i høve til jobb eller utdanning
• Skal du søkja høgare utdanning, eller vidareutdanne deg
• Treng påfyll av ny kompetanse, men er usikker på kvar og korleis du skal gjera det?

Du kan bestilla deg time her.

Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.

Meir informasjon finn du på

www.karrierevestland.no

Karriere Vestland på Facebook

Karriere Vestland på Linkedin