Treng du nokon å snakka med?

Koronapandemien gjer mange redde og usikre. Oppmoding om karantene og smittefare resulterer i at vi bør halde oss heime. Dette fører til at vi er meir isolert og at fridommen vår er meir innskrenka enn vanleg.

Dersom du treng nokon å snakke med i denne situasjonen, er det fleire døgnbemanna hjelpetelefonar i Noreg. Her er ei oversikt: https://www.psykologforeningen.no/publikum/trenger-du-noen-aa-snakke-med

Kvinnherad kommune har i tillegg til dette nokre telefonnummer du kan ringe til, der lokale fagfolk ønskjer å hjelpe deg med det du lurer på. Ved akutt fare og behov for meir kontinuerleg oppfølging, kan vi hjelpe deg vidare til rett instans.

For barn, unge og foreldre, har vi følgjande hjelpetelefonar:

Psykisk helse for barn og unge er tilgjengeleg på telefon.  Ein treng ikkje vere tilvist tidlegare.

Anne Margrethe Vangsnes: 416 54 603

Siv Karin Stensletten: 481 93 521

Sturla Helland: 970 24 320

Adalbjörg Heidur Björgvinsdottir: 960 46 009

 

I tillegg har barneverntenesta døgnopen telefon:

Barnevernvakt: 976 10 100

 Det betyr at barn og unge kan få tak i barnevernet på same telefonnummer gjennom heile døgeret. 

Kven kan ta kontakt?

Alle som ønskjer å snakke om utfordringar og uro kan ta kontakt. Dersom du ønskjer det, kan du vere anonym. Vi har og teieplikt.

Kva inneber tilbodet?

Dette er eit tilbod om samtale om enkle og vanskelege tema. Vi tilbyr tid, og lyttar og reflekterer saman med deg. Vi kan gi råd om omsorg, og ønskjer å bidra til oppleving av meistring av situasjonen vi står i saman.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, eller jobbar du i kommunen og har andre oppgåver ?

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, eller jobbar du i kommunen og har andre oppgåver? Då håpar kommunen at du registrerer deg via vårt digitale skjema.

I første omgong ønskjer vi ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Men me treng også ei oversikt over dei tilsette som kan vera tilgjengeleg for arbeidsgjevar på andre måtar. Dersom vi kjem i ein situasjon der vi manglar personell, tek vi direkte kontakt med deg. Vi tenkjer i fyrste omgong på helsefagstudentar, medisinstudentar, sjukepleierstudentar, vernepleiarstudentar, personar med helsefagleg erfaring eller kompetanse (også innan privat sektor). Men vil også ha inn annan type kompetanse.
NB: Har du allerede 100% stilling innan helse i kommunen (eller andre helseinstitusjonar) treng du ikkje å registrera deg her.

Ønskjer du å bidra? Meld deg her

Kommunen er i ein situasjon der personellressursar, særskilt innan helse- og omsorgstenestene, må disponerast på ein mest mogleg fornuftig måte. Smittesituasjonen er i stadig endring, og tiltak må kunne tilpassast situasjonen.

Helsepersonell i Kvinnherad kommune bør i størst mogleg grad, i noverande situasjon med auka smittefare, unngå å arbeida på fleire avdelingar/einingar. Helsepersonell skal heller ikkje oppsøkja arbeidsplassen sin utanom arbeidsvakta, med mindre anna er særskilt avtalt med leiar.

Frivillige

Vi lagar no ei oversikt over frivillige som ønskjer å bidra til å sikre gode kommunale tenester i disse koronatider - dersom det vert naudsynt. Vi kan komma til å trenga hjelp til mange oppgåver. Vil du bidra?

Kvinnherad kommune deltar aktivt i den store felles helsedugnaden for å stoppe spreiinga av koronaviruset. Det kan ta tid. Vi kan komma i ein situasjon der vi, på grunn av karantene og sjukdom, ikkje har nok folk til å levere gode nok tenester til våre innbyggjarar. Difor ønskjer vi allereie no å skaffa oss ei oversikt over frivillige som ønskjer å bidra dersom det vert naudsynt. 

Vi ønskjer å danne oss eit bilete av kva kompetanse og ressursar du sit med. Fyll ut dette skjemaet, så kan det hende vi tek kontakt med deg. På førehand takk!

Treng du hjelp frå frivilligsentralen?

Mange frivillige har meldt seg og me står klare for å hjelpa dei som treng hjelp frå oss. Me ønsker å ha låg terskel for kontakt, og du er velkomen til å ringa oss om du lurer på noko eller om du ønsker nokon å snakka med. Me har sett opp nokre oppgåver me ser for oss å bidra med, men dersom du har andre oppgåver er du velkomen til å ta kontakt - så prøver me å hjelpa så langt det lar seg gjera. Alle dei frivillige har etisk og moralsk teieplikt og må signere på dette digitalt.

Kva oppgåver tilbyr frivilligsentralen

 • Køyre varer frå daglegvarebutikk til kunde

• Køyre apotekvarer frå Apotek til kunde 

• Lufte hund 

• Telefonven (alternativ for besøksven)

Dei frivillige:

Alle frivillige har eit sjølvstendig ansvar for å vurdera om ein bør hjelpa i aktiviteten. Alle må samtykka til at Kvinnherad frivilligsentral registrerer personopplysningar. Alle har etisk og morals teieplikt. Samtykke vert gjeve elektronisk.

• Må ikkje ha symptom på sjukdom

• Må ikkje vera i karantene

• Må ikkje vera over 65 år eller i risikogruppa

• Kan ikkje ha vore på reise utanfor Noreg etter 27. februar 2020

• Må vera fylt 18 år

Instruksar:

Dei frivillige får klare instruksar frå frivilligsentralen

Dei frivillige får utlevert hanskar og antibac

Organisering av frivillige:

Me organiserer dei frivillige i kvinnherad.friskus.com

Identifikasjon:

Frivillige får digitale id kort frå Frivilligsentralen

Kontaktinfo til Kvinnherad frivilligsentral:

Veronica Thorkildsen Thorsen Tlf. 90076543 Epost: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no

Trude Rørdal Tlf. 47634172 Epost: trude.rordal@kvinnherad.kommune.no

Anja Thunold Tlf. 96046848 Epost anja.thunold@kvinnherad.kommune.no