Arbeidet omfattar nytt overbygg på pumpestasjon i Høylandsbygd. Innlevert tilbod skal vera komplett utan atterhald.

Tilgong på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til: egil.eide@kvinnherad.kommune.no

Open tilbodsbefaring vert: Onsdag 26.06.19 kl. 10:00

Oppmøte på parkeringsplass ved båthamna i Høylandsbygd. (Røysanesvegen).