For tilgang på konkurransegrunnlag, ta kontakt med:

per.inge.naterstad@kvinnherad.kommune.no