Tilgang på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til:

svein.are.furdal@kvinnherad.kommune.no


Tilbodsbefaring vil bli halde: Tysdag 01.12.2020 kl. 10:00. 

Oppmøte ved Rådhuset i Rosendal, 5470 Rosendal.

På grunn av koronasituasjonen ber vi om at dei tilbydarar som vil delta på tilbodssynfaring om å varsle

dette til svein.are.furdal@kvinnherad.kommune.no innan 30.11.2020 kl 13:00.