Arbeidet omfattar fjerning av avfallshaug med forureina massar, etablering av nytt område og dekke for nye leikeapparat, samt montering av nye leikeapparat. Innlevert tilbod skal vera komplett utan forbehold.

Tilgong på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til:
lena.aakre.sjo@kvinnherad.kommune.no

Open tilbodsbefaring vil bli halde:
Torsdag 26.11.2020 kl. 10:00. 

Oppmøte ved Håvardhaugvegen 8, 5464 Dimmelsvik.