Innlevert tilbod skal vera komplett utan forbehold.

Tilgang på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til:
lena.aakre.sjo@kvinnherad.kommune.no

Open tilbodsbefaring vil bli halde: Måndag 14.09.2020 kl. 10:00. 
Oppmøte ved Heiavegen 77, 5454 Sæbøvik.