Arbeidet omfattar opparbeiding av nytt køyre- og parkeringsareal med tilhøyrande infrastruktur, ny innkjørsle til det aktuelle området samt diverse arbeid. Innlevert tilbod skal vera komplett utan atterhald.

Tilgong på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til:
lena.aakre.sjo@kvinnherad.kommune.no

Open tilbodsbefaring vil bli halde: Tysdag 19.02.19 kl. 10:00

Oppmøte ved Omvikdalen barnehage - Håvardhaugvegen 8, 5464 Omvikdalen.