Introduksjonsprogrammet

Dei som kjem som flyktningar til kommunen er med i introduksjonsprogrammet som skal gje dei ein best mogeleg start i høve til jobb og utdanning. Kvinnherad kommune har busett flyktingar i over 20 år, og har vedteke å ta i mot fleire flyktningar i 2021. 

 

Kontaktpersonane i eininga:

Monica Anette Haugsdal                       Tlf. 476 23 829
monica.anette.haugsdal @kvinnherad.kommune.no

Yngve Guddal                          Tlf. 916 67 061
yngve.guddal@kvinnherad.kommune.no

Camilla Øvstebø                       Tlf. 918 68 937
camilla.ovstebo@kvinnherad.kommune.no

Anna Kathrine B Mathisen                  Tlf. 971 97 354                                                                                                                                            anna.kathrine.b.mathisen@kvinnherad.kommune.no

 

Du finn meir informasjon på IMDi sine sider:
https://www.imdi.no/

 

 

Norskkurs og grunnskule

Vi har norskkurs på ulike nivå på dagtid og to klassar på grunnskule. Grupper og tidspunkt for undervisninga varierer.  Vi har ikkje tilbod om kveldskurs dette semesteret.

 

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon.

Lærarane som underviser på norskkurs og grunnskule er;

 

Hilde Røssland, epost: hilde.synnove.o.rossland@kvinnherad.kommune.no

May Brit Undheim, epost: may.brit.undheim@kvinnherad.kommune.no

Kristin Strand, epost: kristin.strand@kvinnherad.kommune.no

Thor Inge Døssland, epost: thor.inge.dossland@kvinnherad.kommune.no

Birte Bruvik, epost: birte.hjelmeland.bruvik@kvinnherad.kommune.no

Cathrine Haugland, epost: cathrine.haugland@kvinnherad.kommune.no

Randi Elisabeth B Røssland, epost: randi.elisabeth.bjelland@kvinnherad.kommune.no

Norskprøven

Vi arrangerer norskprøven tre gonger i året. Vår, sommar og vinter. 

 

Mars 2021: 

Skriftleg: 17. mars

Munnleg: 19. mars 

Mai 2021:

Skriftleg: 19. mai

Munnleg: 26. mai

Desember 2021:

Skriftleg: 8. desember

Munnleg: 10. desember

 

Pris:

Munnleg: 600 kr

Skriftleg (alle delprøvane): 600 kr

- 300 kr for kvar delprøve om du tek dei kvar for seg (lytte, lese, skrive)

 

KOMPETANSE NORGE har mykje nyttig informasjon om dei ulike prøvane.

Du finn heimesida deira her: https://www.kompetansenorge.no/

Prøve i samfunnskunnskap og statsborgarskapsprøven

Vi arrangerer prøvar i samfunnskunnskap og statsborgarskapsprøven.

Dato for samfunnskunnskapsprøvar:

24. mars kl 13.00

28. april kl 13.00

2. juni kl 13.00

Pris: 400kr

Meld deg på her.

 

Ta kontakt med oss for meir informasjon.

 

KOMPETANSE NORGE har mykje nyttig informasjon om dei ulike prøvane.

Du finn heimesida deira her: https://www.kompetansenorge.no/

 

Vestland Fylkeskommune

Vestland Fylkeskommune har mange tilbod til vaksne som treng vidaregåande opplæring. Søknadsfrist 1. april.

Kontakt oss

Konstituert einingsleiar og rektor 
Ingvill G. Sæberg 
Tlf. 911 75 783 

Du finn oss i Lonabråtet, Lonavegen 61 på Husnes

Postadresse
Postboks 268
5480 Husnes