Inn på Tunet er eit tilbod til personar med psykiske lidingar eller andre som treng tilrettelagt arbeid og aktivitet. Tilbodet føregår på garden Eiketun der ein disponerer eigen bustad med kjøken, stove og toalett. Det sosiale samveret er svært viktig og vi lagar mat og ryddar i fellesskap. På gården er det ulike dyr og mange ulike oppgåver som dyrestell, arbeid på gården, arbeid med ved, baking og hobbyaktivitetar. Tilbodet vert endra frå sommaren 2018 då tenestetilbydar går av med pensjon etter nesten 20 år med Inn på Tunet heime på garden. Dei som nyttar Inn på Tunet vil frå den tid få tilbod gjennom dei andre dagaktivitetstilboda i kommunen.

Kontakt
Tlf. 53 48 47 18 / 92 26 11 59
Myklebustvegen 91
5464 Dimmelsvik

Tilsette
Målfrid Haugse og Olaug Eikeland