Alle skogeigarane i Kvinnherad får nå moglegheita til å skaffe seg ny skogbruksplan. På informasjonsmøte onsdag 23. februar blir det gitt nærmare informasjon om skogtaksten og bestilling av nye skogbruksplanar.

Informasjonsmøtet om skogtaksten i Kvinnherad :

Onsdag 23. februar, kl. 19.00-20.30

Festsalen i Kulturhuset - Husnes

Kaffi og enkel servering.

Vi ynskjer påmelding til francesca.galdiolo@kvinnherad.kommune.no eller på sms til tlf. 48025632

Vel møtt!