Møtet finn stad i Kulturhuset Husnes, kinosalen

 Måndag 20.05.19 kl. 19.00.

Tema vert:

  • Bakgrunn for saka
  • Gjennomgong av prosessen
  • Orientering om tilbod
  • Verdivurdering

Det vert høve til å stilla spørsmål.

Vi ynskjer hjarteleg velkomne til informasjonsmøte!