• Kva skal du gjere no, dersom du kjenner på noko:

«Snufseråd» til alle vinteren 2022:

Føler du deg litt «lasjen» med snufsing, hoste, bittelitt feberkjensle eller vondt i kroppen?

Hald deg heime uansett om det er korona eller ikkje.

Du kan ta ein hurtigtest og gå tilbake på jobb eller skule når formen er betre og testen er negativ.

  • Her får du tak i testar:

Halsnøy helsesenter
Heiavegen 84
5454 Sæbøvik
Opningstider for henting av hurtigtest : 8.00 - 10.00

Husnes helsesenter, ved hovudinngangen til varmebassenget
Stølshaugvegen 3
5460 Husnes
Opningstider for henting av hurtigtest: 8.00 - 10.00 og 17.30 - 19.30 (på kvardagar)

Rosendal helsesenter
Rosendalsvegen 10
5470 Rosendal
Opningstider for henting av hurtigtest: 8.00 - 10.00

Hatlestrand helsesenter
Tongavegen 20
5635 Hatlestrand
Opningstider: Mandag, tysdag og torsdag: 8.00 - 10.00

Kveld kvardagar og helg
På kveldar kvardagar og i helgene kan hurtigtestane hentast ved hovudinngangen til varmebassenget som er lokalisert på Husnes helsesenter (Stølshaugv. 3, 5460 Husnes).

Kvardagar

08-10

Kveldar kvardagar

17.30-19.30

Laurdag

11-14

Søndag

11-14


Slik gjennomfører du testen

Bruksrettleiing blir delt ut saman med sjølvtestane. Her ser du ein video som enkelt viser korleis du skal gjennomføra sjølvtesten: https://youtu.be/LDusIOf3Zo0 
(OBS: denne videoen er laga for Larvik kommune)
 

Dersom du treng test grunna jobb-, studiereise, innreisekarantene eller positivt sjølvtest, tar du kontakt med helsesenteret. Du må bestilla time til testing på førehand hos fastlege.

Viss du treng test for feriar eller liknande like før reisa frå Noreg må du venda deg til private aktørar som har testtilbod. Merk at du sjølv må dekka kostnaden for testing

Det kan ved fagleg vurdering bli gitt ny informasjon om andre testordningar.

 

  • Resultat av hurtigtest er negativ:


Du kan då gå på skule og jobb igjen når allmenntilstanden er god.

Ved negativt svar er det ikkje behov for å melda dette til nokon.

Ved negativt resultat og vedvarande symptom bør testen gjentakast.

Viss du føler deg dårleg og treng hjelp skal du ta kontakt med legevakta.

Merk at resultatet frå sjølvtestar ikkje blir rapportert inn til MSIS, og ikkje kan bli brukt som dokumentasjon i koronasertifikat.

Alle positive sjølvtestar skal bli bekrefta med test tatt hjå fastlege.

 

  • Resultatet på hurtigtesten er positiv

Du varslar kommuneoverlege Glenn Opland på telefon: 97 70 93 08.

Du bestiller tid til PCR test på helsesenteret ditt, første virkedag.

Du varsler dei du har vore i kontakt med 48 timer før du fekk symptom. Eller positiv test.

Du varslar arbeidsplass eller skule/barnehage.

Du varslar leiar så fort som mogleg dersom du er helsepersonell.

Du vil få råd frå kommunen sitt smitteteam når du melder om prøven.

Isolasjonstida er 6 dager fra symptomstart. Har du ikkje symptom må du være i isolasjon 6 dager frå testdato. For meir informasjon sjekk FHI sine sider. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/til-deg-som-ma-i-isolasjon/

 

  • Dersom ein i din husstand får positiv test gjeld dette for deg:

Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjærast eller besteven) har du plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjeld også barn.
Det er ulike måtar å ha karantene på alt etter kva vaksinasjonsstatus og jobb du har og kor gammal du er.

Der er og einskilde unntak frå karantenen under visse omstende/testregime.

Til vanleg vil karantenen i praksis vera 7 døgn. Dersom du testar negativt då er du ferdig med karantenen. 

Du vil få råd om korleis det vert for deg når den smitta melder inn sitt prøvesvar til kommuneoverlegen.

Sjå også  FHI:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/

 

Merk: der det ikkje går å halde avstand i isolasjonstida i ein heim, vert karantenetida til nærkontatane 4 dagar lengre. Altså 14 dagar frå symptomstart,

Karantenetida vert og endra/forlenga for negative nærkontaktarnår neste person i husstanden eventuelt testar positivt.

 

  • Dersom du er øvrig nærkontakt til ein som har testa positivt:

Øvrige nærkontaktar har ikkje karanteneplikt, men vert tilrådd å testa seg 3 dagar etter nærkontakt, og ny test 2 dagar seinare (dag 5).
Ver ekstra merksam på symptom i 10 dagar. Ved symptom: Vert verande heime og test deg. 

Her kan ein lesa meir om karantene: Helsedirektoratet - karantenesjekken

 

 

 

Koronaspørsmål

Kvinnherad kommune har ei eiga mailadresse covid19@kvinnherad.kommune.no der du kan henvende deg om du har spørsmål om lokale korona-tiltak og vaksinasjon. Hugs å leggja igjen eit telefonnummer vi kan nå deg på.
NB! Ikkje send person- eller helseopplysningar på e-post.  
Mailen er bemanna i ordinær arbeidstid på dagtid.  
Dersom det haster å få svar, ta då kontakt med koronatelefonen, fastlege, eventuelt legevakt. Ha klart personnummer før du ringer. Det gjeld òg når du ringer på vegner av andre.  
Om du må venta ei stund før du får svar, er det fordi operatørane er opptatt med andre som ringer. 

 

God og oppdatert informasjon finn du òg på nettsida til Folkehelseinstituttet: www.fhi.no  
Eventuelt kan du ringa informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.