For å få høyrselshjelpemiddel treng du utgreiing hos spesialist. Fastlegen din kan ved behov henvise deg til spesialist. Du kan og kontakte høyrselskontakten i kommunen for råd og praktisk hjelp. Kontaktane har kontordag kvar tysdag på Rosendalstunet og Husnestunet. Heimebesøk vert tatt etter avtale.

Høyrselskontakten kan hjelpa med

  • opplæring i bruk av høyreapparat og høyrsel relaterte hjelpemiddel
  • reperasjon av høyreapparat, evt. innsending til fabrikk for reperasjon
  • støyping av øyreproppar
  • søknad om høyrsels relatert utstyr

Ta gjerne kontakt med oss!

Rosendal
Annbjørg Enæs , Rosendalstunet tlf. 916 67 075

Husnes / Halsnøy sona
Elsa Helland, Husnestunet tlf. 975 84 817 / 488 92 476

Varaldsøy
Henny Skjellnes tlf 53 46 14 53 / 53 48 81 76