Høyringsutkast for temaplan reiseliv og cruisestrategi er utarbeidd og skal leggjast fram for plan, teknikk og miljøutvalet den 2.februar 2021.

Frist for innspel er 13.januar 2021

Innspel og tilbakemeldingar til temaplan reiseliv og cruisestrategi kan sendast til margit.lund-mikkelson@kvinnherad.kommune.no innan 13.januar 2021