Kommunedirektøren har i medhald av opplæringslova § 13-7 første ledd utarbeidd framlegg til reviderte vedtekter for SFO.

Dei reviderte vedtektene vil i høyringsperioden vere tilgjengeleg her på heimesida, på rådhuset og Kvinnherad biblioteket på Husnes. Barnehagar og skular får framlegget tilsendt.

Høyringsbrev - reviderte vedtekter for SFO.pdf

Framlegg til reviderte SFO - vedtekter.PDF


Høyringsuttalar vert å senda til Kvinnherad kommune:

Postadresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

e-post: post@kvinnherad.kommune.no

 

Frist: 22.10.21