Her kan de lesa saksframlegget: Retningsliner for startlån og tilskot i Kvinnherad kommune

Frist for uttale er sett til 19.04.21