Plan-, teknikk- og miljøutvalet i Kvinnherad kommune gjorde vedtak 08.09.2020 om å senda planforslaget for trafikksikringsplanen på høyring og leggja det ut til offentleg ettersyn, jamfør plan- og bygningslova § 11-14.

Frist for merknadar til planforslaget er 15.11.2020.

Merknadar skal sendast som e-post til:
post@kvinnherad.kommune.no
Eller som brev til:
Kvinnherad kommune
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL
 
Dokument: