Formannskapet vedtok i møte 6.2.2020 – sak 20/10 - å leggje forslag til ny Kommunedelplan for landbruk ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er på 6 veker.

Merknader til planen kan sendast på e-post til post@kvinnherad.kommune.no eller pr. brev til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal. Merk uttalen med saksnr. 2015/33 Høyringsfrist er sett til 17.4.2020