Foto: Galeas Gurine, av Bjarne Øymyr. 

Levekårsutvalet vedtok i møte 01.09.2021, sak 2021/21, at framlegg til kommunedelplan for kulturminne 2021-2032 vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i seks veker, jamfør plan- og bygningslova § 5-2 og §11-3.

Kommunedelplan for kulturminne 2021-2032 vert med dette lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, jamfør plan- og bygningslova § 5-2 og §11-3.

Frist for uttale er 22.10.2021.

Eventuell uttale kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no,
eller som brev til:
Kvinnherad kommune
Rosendalsvegen 10,
5470 ROSENDAL

Spørsmål kan rettast til Anita Lykkja -  anita.lykkja@kvinnherad.kommune.no eller 924 95 819.

Dokument
 

Filmar: