Formannskapet vedtok 11. april å leggje Kommunedelplan for omsorg, helse og sosial ut til høyring og offentleg ettersyn jf. Plan og bygningslova § 5-2.

Merknadar til planen kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no eller til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Merk uttalen med saksnr. 2018/2569

Høyringsfrist: 24.05.19

Planutkast
Vedlegg