Kvinnherad kommune har utarbeida ny forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn for Kvinnherad kommune. Det er vedteke i Forvaltningskomiteen 04.09.2019 sak 2019/111 at forskrifta skal ut på høyring i 6 veker.

Innspel til forskrifta sendes til post@kvinnherad.kommune.no

Høyringsfristen er sett til 31.10.2019.

Her kan du lese forskrifta.

Forskrifta vil også vere tilgjengeleg på Kvinnherad bibliotek på Husnes og på rådhuset i Rosendal for gjennomlesing.