Skuleruta er lokal forskrift som gir oversikt over skule- og feriedagar for elevane i Kvinnherad kommune, for skuleåret 2022-2023.

Elevane har rett og plikt til å møte på skulen desse dagane.

Alle barnehagar og skular får framlegget tilsendt for uttale.

 

Merknader vert å senda innan 30. desember 2022 til:

Kvinnherad kommune

post@kvinnherad.kommune.no

FRAMLEGG TIL SKULERUTE