Levekårskomiteen sender høyringsnotat om endring av skulekrinsgrense mellom Omvikdalen og Malmanger skular ut på høyring.

Framlegget vil vere tilgjengeleg på biblioteket på Husnes, og på rådhuset i Rosendal, i tillegg til her på heimesida. Aktuelle partar i dei to skulekrinsane får saka tilsendt for uttale.

Høyringsnotatet finn du her.

Merknader til framlegget vert å sende til Kvinnherad kommune innan 8. januar 2019.

Postadresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Rådmannen