Utval for plan-, teknikk og miljø vedtok i møtet 09.06.2020, sak 2020/14, at framlegg om planprogram for kommunedelplan for samferdsle 2020-2028 vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Oppstart av planarbeid, kommunedelplan for samferdsle 2020-2028, med forslag til planprogram vert med dette sendt til dykk på høyring og offentleg ettersyn, jamfør plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-3. Arbeidet med Trafikksikringsplanen er allereie i gong og er blitt varsla om tidlegare.

Frist for uttale er 18.08.2020.

Eventuell uttale kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no,
eller som brev til:
Kvinnherad kommune
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL

Har de spørsmål, er det berre å ta kontakt med Hildegunn Furdal -  hildegunn.furdal@kvinnherad.kommune.no eller 906 78 429.