Til jegrar

Det er eit krav knytt til fellingsløyva at underkjeve frå alle skotne hjortar blir levert inn.

Det vert innsamling av kjever etter følgjande rute:

Torsdag 3.jan

Åkra                                       kl. 15.50

Matre                                      kl. 16.45

Rosendal v. Rådhuset             kl. 17.40

Onsdag 9. jan.

Ølve v, kyrkja                         kl. 16.10

Ølve                                       kl. 16.30

Gjermundshamn                    kl. 16.50

Enes – hos Oddvar Enæs       kl. 17.45

Laurdag  12. jan.

Husnes v. Circel K                 kl. 10.00

Uskedalen                              kl. 10.45

Dimmelsvik v. Best                kl. 11.30

Valen                                      kl. 12.45

 

Halsnøy:

Lever til Kjell Fatland.

Elles kan prøvar sendast / leverast til viltforvaltar Leiv Tr. Varanes, Holmedalsvegen 227, 5453, Utåker.

Spørsmål kan rettast til tlf. 950 56 952

Med helsing Viltforvaltninga i Kvinnherad.