Kontakt

Tlf. 53 46 11 80
Epost

Rektor
Lilli Britt Urheim
Tlf. 92 44 45 14 

Adresse
Tongavegen 20
5635 Hatlestrand

Om skulen

Ein god stad å være, ein god stad å lære.

Hatlestrand skule er ein del av Nordsido oppvekstområde som omfattar Hatlestrand barnehage, Varaldsøy barnehage, Ølve barnehage. Skulen er ein barne- og ungdomsskule og har i skuleåret 2020/2021 75 elevar. Skulen har 16 tilsette. Skulen tar i mot elevar frå Varaldsøy og Hatlestrand på 1. til 7. trinn og elevar frå Ølve, Varaldsøy og Hatlestrand på 9. - 10. trinn.

Hatlestrand skule arbeider for eit godt læring- og skulemiljø, og har eit godt samarbeid med foreldre og andre aktørar i lokalmiljøet.

Hatlestrand skule ligg på Gjermundshamn. Skulen ligg fint til og er skjerma frå hovudvegen. Skuleområdet er flott opparbeida av nærmiljøgruppa på Hatlestrand og inneheld bl.a. fotballbinge, fotballbane, ute-sjakk, bordtennisbord, tennisbane, sandvolleyballbane og løpebane.