Kontakt

Tlf. 53 46 15 00

Einingsleiar
Tove Omdal
Tlf. 909 44 865

Besøksadresse
Sæbøvikvegen 90
5454 Sæbøvik
 
Korttid/ langtidsavdeling:
Birthe Tislavoll Eik, avdelingsleiar – 468 16 622
Desse telefonane vert besvart mellom kl. 07.15- 22.00:
905 08 952
904 14 754
905 19 831
Desse telefonane vert besvart mellom kl. 07.30-15.00.
904 79 503
905 17 461
 
Natt:
Kl. 22.00-07.20: 904 75 636.
 
AD:
Anne Marit Eikemo Ersland, avdelingsleiar – 954 96 908
Desse vert besvart mellom kl. 07.15- 22.00:
903 62 877
903 63 545
902 92 859.
 
Bufellesskap 3:
Dette vert besvart mellom kl. 07.30-22.00: 902 63 089
Dette vert besvart mellom kl. 07.30 - 15.00: 904 01 187
 
Bufellesskap 2:
Dag/kveld: 903 685 42
Dag/natt: 903 66 979
 
Heimetenester:
Beate Solem Røssland, avdleingsleiar - 957 05 234
 

Om