Avgjersla er teke av ordførar, KNS og kommunedirektør i samråd med kommunelegen, som anbefaler å halde møtet digitalt, mellom anna fordi vi er i ein stigande smittetrend. 
Samstundes er både Kvinnherad kommune og Kvinnherad Næringsservice opptekne av få til gode, fysiske medverknadsmøter om Grøn Næringspark Kvinnherad så snart det er mogleg, og det vil bli prioritert å få arrangert slike møter framover. Vi vil takke innbyggjarane og næringslivet for eit sterkt engasjement i saka, og ynskjer å få til ein fullverdig, fysisk arena for meiningsutveksling så snart som råd er.

Informasjon og lenkje til det digitale møtet finn de i eiga nyhendesak på heimesidene til Kvinnherad kommune.