God stemning etter dialogmøtet mellom formannskapet og næringsaktørar i festsalen på kulturhuset torsdag 01.09.22

Saman for et rikt næringsliv og attraktive arbeidsplassar i framtida.