Det er med stor sorg vi må meddela at økonomisjef i kommunen, Geir Mogren, er død. Geir døde i går kveld på Stord sjukehus og etterlet seg kona Rannveig og borna Thale, Ane og Harald. I kantina på rådhuset er lagt ut ein kondolanseprotokoll der kvar og ein som ynskjer det kan skriva nokre ord. Familien vil seinare få overrakt denne protokollen.