Frisklivssentralen i Kvinnherad kommune er eit kommunalt kompetansesenter for fysisk aktivitet, kosthald og røykeslutt. Tilbodet består av individuelle helsesamtalar (råd, rettleiing, hjelp til å lage planar, motivasjon), fysisk aktivitet i grupper, samt ulike tema og diagnosespesifikke lærings- og meistringkurs. Målgruppa er vaksne som treng rettleiing og oppfølging med tanke på endring av levevanar. Du treng ikkje vera sjuk eller å ha ein diagnose for å delta på ein frisklivssentral. Dei mest vanlege årsakene til deltaking er overvekt, inaktivitet (at ein bevegar seg for litei kvardagen), muskel-og skjelettlidingar, psykiske lidingar (lettare depresjon og angst) eller kosthaldsendring. Dersom du ynskjer kontakt kan du gjere dette sjølv eller be om hjelp av helsepersonell.

Det er tilbod om felles trening/aktivitet i gruppe på dagtid fleire stadar i kommunen. Dette er kvalitetssikra aktivitet med styrke- og kondisjonstrening med rettleiing av fagperson som dei aller fleste vil kunne delta på. Nytt frå hausten 2018 er eiga spinninggruppe i Rosendal. Denne er fyrst og fremst til personar med overvekt/fedme og/eller dei som slit med belastningsskadar eller smerter i ledd og musklar som gjer det vanskeleg med anna aktivitet. For meir informasjon om tidspunkt og stad bes du ta kontakt. Då håpar vi å kunne hjelpe deg å komme i gang sjølv om fellestidene ikkje skulle passe.

Les meir i brosjyren vår.

Aktuelt no:

  • Lærings- og meistringskurs for personar med diabetes type 2
  • Lærings- og meistringskurs for personar med KOLS: KOLS kurs 2019
  • Kurs i meistring av belastningar (KiB)
  • Ta kontakt for tidspunkt for neste kurs, desse kursa går minst ein gong årleg

Kontakt

Frisklivskoordinator
Martha Teigen Varanes
Tlf. 992 02 347

Einingsleiar
Geir Ove Fosse
Tlf. 991 69 950

frisklivssentralen-logo-stor.jpg