Forskrift om bandtvang for hund i Kvinnherad kommune blir med dette sendt ut på offentleg høyring.

Dokumenta finn du her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/964967636/RegistryEntry/7417
Etter høyringa vil forskrifta verte lagt fram for politisk behandling i kommunen.
 

Høyringsfrist er sett til 17. mai 2020.
Høyringssvar skal sendast til: post@kvinnherad.kommune.no