Formannskapet vedtok i møte den 7.2.2018 å leggje ut forskrifter for brukav fiskefondet for Opstveit-Midtbotnvatn til ettersyn. Frist for merknader er sett til  19.9.2018

Les meir