Om du søkjer i løpet av tysdag 31. mars vil forskotet koma inn på konto fredag. 3. april. Dette vil seia at siste søknadsfrist for å få utbetalt pengar før påske er i dag, tysdag 31. mars.

I tillegg har nav oppretta nettsida arbeidsplassen.no som ein oppmodar jobbsøkjarar, bedrifter og permitterte om å nytta.