Kva er foreldreundersøkinga?
Utdanningsdirektoratet inviterer årleg alle barnehagar i Noreg til å delta i foreldreundersøking. Foreldre til barnehagebarn i Kvinnherad kommune skal ha motteke lenke til undersøkinga på SMS og/eller e-post.

Foreldreundersøkinga har 30 spørsmål, mellom anna om barnet sin trivsel og utvikling, samarbeid med barnehagen, informasjon, lokal og uteområde.

Kva skal svara brukast til?
Resultata frå undersøkinga skal først og fremst brukast for å gjera barnehagen betre.
Resultat vil kunna samanliknast med tidlegare år og med andre barnehagar både lokalt og nasjonalt.

Undersøkinga er eit nyttig verktøy for å henta kunnskap om kor nøgde foreldra er med barnehagane. Resultat frå foreldreundersøkinga vert brukt av barnehage, barnehageeigar og kommune for å vurdera og utvikla kvaliteten på barnehagetilbodet.

Utdanningsdirektoratet vil publisera deler av resultata frå foreldreundersøkinga på Barnehagefakta.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med barnehagen din eller sjå meir informasjon på Utdanningsdirektoratet sine sider.