Tal døydde var på 49, slik at det likevel vart fødselsunderskot på 2. Tal døydde er det høgste i datamaterialet til SSB, som går til 1997. Netto innvandring var positiv med 6 personar, og netto innanlandsk flytting positiv med 14 personar. Dette førte til auka folkevekst på 18 personar i første kvartal, til 13.035 innbyggjarar.