Førebels resultat for kommunevalet 2019 i Kvinnherad kommune er no klare. Høgre er det største partiet i Kvinnherad, trass ein nedgang på 8,9 % frå kommunevalet i 2015. Senterpartiet er det partiet med størst auke frå siste kommuneval, på 7,1 %.

Førebels mandatfordeling visar at Høgre mistar 3 mandat, Senterpartiet aukar med 2 mandat og SF aukar med 1 mandat. Dei andre partia i kommunestyret beheld sine mandat.

Endelege resultat blir offentliggjort etter kl 17:00 i dag, 10.09.