Måndag 21.06: Avreise frå Husnes kl. 09.00 

Tur til Mikkelparken, turen inkluderer reise, lunsj og inngangsbillett.  

Eigenandel på kr 100 for born og 200 for vaksne 

Tilbodet er retta mot barnefamiliar, dersom det ikkje høver for føresette å vera med så har me nokre frivillige som kan bidra. Avgrensa plassar, ta kontakt for avklaring og påmelding. 

 

Tysdag 22.06: Kl 11.00 – 14.00 

BUA Pop-up ved BUA, i parken ved Opsangervatnet.  

Me spanderer lunsj! 

 

Onsdag 23.06:  Avreise frå Husnes kl. 09.00 

Tur til frisbeegolf bana på Hatlestrand. Turen inkluderer reise og lunsj. 

Gratis for born, kr 50 for vaksne. 

 

Torsdag 24.06: Kl 11.00 – 14.00 

Aktivitetsdag på Valen. Blir det strålande vær blir me på Eskelandsstranda og vert det overskya så blir me i Valeparken. Me fyller opp bil og hengar med utstyr frå BUA. Me spanderer lunsj. 

Kl 17.00 Gratis kino for familiar: Petter Kanin, billett kan tingast på www.kulturhusethusnes.no 

 

Fredag 25.06: Avreise Kl 09.00  

Tur til klatreparken høyt og lavt 

Turen inkluderer reise, lunsj og inngangsbillett. Eigenandel på kr 100 for born og 200 for vaksne 

Tilbodet er retta mot barnefamiliar, dersom det ikkje høver for føresette å vera med så har me nokre frivillige som kan bidra. Avgrensa plassar, ta kontakt for avklaring og påmelding. 

Kl 19.00 Gratis kino for ungdom 12-25 år: Fast and furious 9, billett kan tingast på www.kulturhuset.no 

 

 

Dersom du har behov for skyss til aktivitetar eller behov for få dekka eigenandel kan me bidra med dette. Avklar dette ved påmelding.

Nb! Begrensa plassar.

 

Påmelding og spørsmål kan sendast til; 

veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no --- anja.thunold@kvinnherad.kommune.no