Fatland aktivitetshus er ein sosial møteplass i kvardagen der vi samlast til aktivitetar, felles måltid og sosialt samvere. Det er eit tilbod til vaksne personar i alle aldrar som av ulike årsakar ynskjer å delta i fellesskapet vårt. Vi har alle noko å bidra med. Av aktivitetar har vi mellom anna turgruppe med ulik lågterskel friluftsaktivitet, snekkarverkstad, handarbeid og hobbyaktivitet. Opningstid onsdag og torsdag kl 9 - 15.

Kontakt
Tlf. 416 87 590
Strondavegen 722
5458 Arnavik

Tilsette
Ole Henrik Horn og Ingunn Horn

 

Bilda under er frå Fatland aktivitetshus og syner noko av aktivitetane vi gjer og noko av det vi lagar. 

Fatland - Uteområde (10).jpg

Fatland - Tur (4).jpg

Fatland - Handarbeid (2).jpg

Fatland - Handarbeid (3).jpg

Fatland - Handarbeid (7).jpg

Fatland - Handarbeid.jpg

Fatland - Snekring (3).jpg

Fatland - Snekring (4).jpg

Fatland - Snekring.jpg

Fatland - Snekring (2).jpg

Fatland - Utstyr (3).jpg

Fatland - Utstyr (4).jpg

Fatland - Utstyr (5).jpg

Fatland - Innandørs (10).jpg

Fatland - Innandørs (8).jpg

Fatland - Innandørs (9).jpg