Fatland aktivitetshus er ein sosial møteplass i kvardagen der vi samlast til aktivitetar, felles måltid og sosialt samvere. Det er eit tilbod til vaksne personar i alle aldrar som av ulike årsakar ynskjer å delta i fellesskapet vårt. Vi har alle noko å bidra med. Av aktivitetar har vi mellom anna turgruppe med ulik lågterskel friluftsaktivitet, snekkarverkstad, handarbeid og hobbyaktivitet. Opningstid onsdag og torsdag kl 9 - 15.

Tilsette
Ole Henrik Horn, Ingunn Horn og Anne-Tone Eide.

 

Bilda under er frå Fatland aktivitetshus og syner noko av aktivitetane vi gjer og noko av det vi lagar. 

Fatland - Uteområde (10).jpg

Fatland - Tur (4).jpg

Fatland - Handarbeid (2).jpg

Fatland - Handarbeid (3).jpg

Fatland - Handarbeid (7).jpg

Fatland - Handarbeid.jpg

Fatland - Snekring (3).jpg

Fatland - Snekring (4).jpg

Fatland - Snekring.jpg

Fatland - Snekring (2).jpg

Fatland - Utstyr (3).jpg

Fatland - Utstyr (4).jpg

Fatland - Utstyr (5).jpg

Fatland - Innandørs (10).jpg

Fatland - Innandørs (8).jpg

Fatland - Innandørs (9).jpg