Meir informasjon om etableringstilskot på Husbanken sin nettside: https://husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/

Aktuelle barnefamiliar kan ta kontakt med kommunen ved Niels Jakob Erlingsson på tlf 53 48 31 00.